ניתוח דו"ח האו"ם בדבר רצח היזידים

26/01/17

תקציר מנהלים

לקריאת הדו"ח המלא לחצ\י כאן

ביום רביעי 15.6.2016 שחררה הוועדה הבינלאומית הבלתי- תלויה לחקירת הרפובליקה הערבית הסורית דו"ח תחת השם "הם באו להשמיד: פשעי דאע"ש כנגד היזידים". הדו"ח קובע כי דאע"ש ביצעו ועודם מבצעים רצח עם ביזידים. זוהי הפעם הראשונה שגוף רשמי של האו"ם הגדיר גוף שאינו מדינה כרוצח עם. קביעה זו מעלה שאלה על משמעויותיו של הדו"ח.

הוועדה הוקמה ב -22 באוגוסט 2011 על ידי מועצת זכויות האדם כדי לחקור את ההפרות לכאורה של משפט זכויות האדם הבינלאומי מאז מארס 2011 בסוריה. על הוועדה הוטל גם לבסס, במידת האפשר, ראיות להוכחת הפשעים שבוצעו, במגמה להבטיח כי מבצעי ההפרות יישאו באחריות.

ממצאי הדו"ח

המתקפה על סינג'אר ב-3 לאוגוסט 2014 – מאות יזידים נהרגו על הר סינג'אר כתוצאה מהמצור והתנאים הקשים. לוחמי דאע"ש התמקדו בתפיסת שבויים יזידים, הם הפרידו גברים מנשים. השבויים הועברו תוך שעה לאתרי שהייה זמניים. מאוחר יותר נערכו העברות נוספות לאתרי שבי עמוק בתוך השטח שבשליטת דאע"ש.

יחס דאע"ש לגברים ונערים מעל גיל 12 – גברים שסרבו להתאסלם נרצחו. אלו שהתאסלמו הועברו לעבודות כפיה.  מי שניסה להימלט נרצח. מאוחר יותר נעשה ניסיון להשתמש בגברים על מנת לאסלם נשים וילדים. משפחות שבהן הנשים "התאסלמו" אוחדו, אולם באפריל או מאי 2015 הופרדו בשנית. החוקרים לא הצליחו לגלות מה עלה בגורלם של הגברים.

יחס דאע"ש לנשים וילדות מעל גיל 9 – נשים וילדים הועברו דרך מספר מקומות אחזקה, נשים נשואות ולא נשואות הופרדו. נערך רישום וצילום של הנשים. רכושן נגזל. במקומות אלו סבלו מצפיפות גדולה, תחלואה וממחסור במזון, מים וטיפול רפואי. משם נלקחו הנשים למכירה. שמונים אחוז מהנשים הועמדו למכירה בעוד עשרים אחוז מהן הוגדרו כרכוש משותף של הארגון והועברו לבסיסים של הארגון בעיראק ובסוריה.

בסוריה הוקמו שווקי עבדים בהם הן נמכרות. לאחר שנרכשו, מוחזקות הנשים לרוב עירומות במקומות סגורים. הן חשופות לאונס חוזר ונשנה. הן מוכות באופן עקבי. ניסיונות בריחה מביאים לענישה חמורה ובכלל זה רצח ילדי הנשים ואונס קבוצתי.

נשים וילדות רבות תיארו כי אולצו להשתמש באמצעי מניעה כגלולות או זריקות. לנשים אחרות לא ניתנים אמצעי מניעה כלל. בנוסף אולצו הנשים לשמש כשפחות תוך השפלה והזנחה מתמדת.

יחס דאע"ש לילדים קטנים שהוחזקו עם אימהותיהם – דאע"ש מוכר נשים יזידיות יחד עם ילדיהם כ"חבילה". כאשר ילדה יזידית עוברת את גיל 9 היא מופרדת מאימה ונמכרת כשפחה. לוחמי דאע"ש משתמשים באלימות כלפי הילדים ולפעמים גם ברצח על מנת להעניש נשים יזידיות. הילדים עדים לעיתים קרובות להתעללות בנשים, מוכים לעיתים קרובות ע"י לוחמי דאע"ש, סובלים ממחסור במזון ומים ומהשפלות חוזרות ונשנות.

יחס דאע"ש לילדים יזידים בני למעלה משבע- ילדים יזידים מעל גיל שבע מופרדים מאימהותיהם. ונלקחים למחנות אימונים בעיראק ובסוריה, שם הם  נרשמים ומקבלים שמות מוסלמיים, עוברים שטיפת מוח ואימון צבאי ונכפת עליהם זהות חדשה. לאחר האימון הילדים נשלחים למשימות כחלק מדאע"ש.

הרס מקדשים וקברי קדושים יזידים בידי דאע"ש – הדו"ח מונה שמות של אתרים קדושים שהוחרבו ע"י דאע"ש מידי לאחר הכיבוש של אוגוסט 2014. כמו כן מציין הדוח כי בתי היזידים סומנו כדי להבדילם מבתיהם של שכניהם הערבים, לאחר מכן נבזזו הבתים וחלקם הוחרבו.

מסקנות הדו"ח

דאע"ש ביקשו – ועודם מבקשים – להשמיד את היזידים בדרכים רבות המוגדרות באמנה למניעתו וענישתו של הפשע רצח עם. ביניהן הרג; עבדות מינית, שעבוד, עינויים ויחס בלתי אנושי ומשפיל, טרנספר בכפייה, גרימת חבלה חמורה ופגיעה נפשית; גרימה של תנאי החיים שמביאים מוות איטי; הטלת אמצעים כדי למנוע מילדים יזידים להיוולד, כולל המרת דת של מבוגרים בכפיה, הפרדה בין גברים ונשים, וטראומה נפשית; והעברת ילדים יזידים מהמשפחות שלהם והצבתם עם לוחמי דאע"ש, ובתוך כך ניתוקם מן האמונות ומנהגים של הקהילה הדתית שלהם. הצהרותיהם הפומביות של אנשי דאע"ש מראים בבירור כי מטרתם להשמיד את היזידים של סינג'אר כולם או חלקם.

משמעויות הדו"ח

הדו"ח מתיימר להראות כי דאע"ש מבצע רצח עם ביזידים בכל האופנים שמוגדרים ע"י אמנת האו"ם, זאת תוך הדגשה כי לא צריך להתבצע רצח על מנת לבצע רצח עם. הדו"ח טוען כי אין ספק בדבר כוונתם של אנשי הארגון להשמיד את היזידים כקבוצה דתית; הצהרותיהם החוזרות ונשנות חושפות אמת זו – על כן, מצליח הדו"ח להוכיח את קיומו של רצח עם על פי הגדרת האו"ם.

קריאת הדו"ח מעלה ספק גדול לגבי התכלית לשמה קובע הדו"ח קביעה זאת: הדו"ח מציין כי בשבי דאע"ש נמצאות כ-3,200 נשים וילדים, בעוד הקהילה היזידית של סינג'אר מונה כ- 400,000 בני אדם אשר רובם ככולם יצאו מכלל סכנה. אנו סבורים כי מטרת ההגדרה של פשעי דאע"ש כרצח עם איננה סיום הפשע וסיוע לקורבנות, כי אם  תכליות אחרות ובראשן הקמת בית דין לפשעים המתבצעים בסוריה ובכלל זה פשעי משטר אסד, לראיה המלצות הוועדה המחולקות לשתי קטגוריות מרכזיות- שיקום הניצולים והעמדה לדין של הפושעים ובעיקר ליצירת המסגרת המשפטית שתאפשר העמדה כזו לדין.

הוועדה הוקמה מלכתחילה על מנת לחקור את הפשעים נגד האנושות המתבצעים במלחמת האזרחים בסוריה ומנסה כבר מספר שנים להביא להסמכת גוף משפטי שכזה ומוסדות האו"ם נמנעו מיישום המלצות דומות בעבר. הוועדה "זקוקה" למושג רצח עם ולפשעים שנעשו בעיראק על מנת לקדם מטרה ראויה אחת על חשבון מטרה ראויה אחרת.

התנהלות זו יוצרת רושם כוזב כאילו הקהילה הבינלאומית מנסה להגדיר רצח עם בעודו מתרחש ומנסה ליצור תגובה, בעוד בפועל רצח העם לא הוגדר בשיאו ככזה, המאבק ברוצחים מתנהל בדחיפות נמוכה וההמלצות עצמן אינן מציעות שינוי מהותי במציאות. במובן זה, ניתן לגרוס כי הוועדה לוקחת חלק בטשטוש המושג רצח עם, לפחות במידה בה היא מתימרת לפעול נגדו.

יתרה מכך, את רוב המלצות הוועדה ניתן היה להמליץ גם ללא ההיזקקות להגדרה רצח עם (ועל חלקן הארי כבר המליצה בעבר) ואילו את הפעולות הנדרשות למאבק ברצח עם הוועדה אינה ממליצה.

על אף הביקורת הנ"ל נציין כי במידה והדו"ח יאומץ ע"י העצרת הכללית ומועצת הביטחון, ניתן יהיה להפעיל מנגנונים נוספים מעבר לאלו המומלצים בדו"ח על מנת להיאבק בדאע"ש מתוך המחויבות למניעת רצח עם הנגזרת מאמנת האו"ם. יתר על כן, יחייב הדבר את כל המדינות החתומות על האמנה לפעול לסיום הפגיעה ביזידים ע"י דאע"ש.

לאור זאת, עלינו לפעול לאימוץ החלטות הוועדה בשלב ראשון ולהפעלת מנגנונים נוספים של מועצת הביטחון של האו"ם בשלב שני.

לקריאת הדו"ח המלא לחצ\י כאן.