2007 | מבצע 'הכנסת אורחים' באילת

עד חודש מאי 2007, שהו רוב מבקשי המקלט, שהגיעו לישראל מסודאן, במתקני כליאה. עד אז שוחררו רק עשרות מבקשי מקלט לקיבוצים ומושבים, אשר הסכימו לקלוט אותם לעבודה במסגרת הסכם חלופת-מעצר. בחודש מאי נמצא פיתרון לכ-700 פליטים בזכות נכונותם של רשתות המלונות פתאל וישרוטל לקלוט אותם לעבודה. וכך, למבקשי המקלט המבוגרים ניתנה עבודה באחד ממלונות הרשתות ולכל הפליטים, על משפחותיהם, הוסדרו מגורים סבירים.

הגעתם של מבקשי המקלט לאילת לוותה בקשיים רבים. הפליטים דוברים ערבית וחלקם דובר אנגלית ברמה סבירה. הם מגיעים משבטים שונים ועל כן לא מתקיימת קהילה, אלא אוסף של פרטים. בנוסף, ילדי הפליטים זקוקים למסגרות חינוכיות וחברתיות על מנת לזכות לטיפול ויחס בסיסי. הוועד למאבק ברצח עם התגייס יחד עם תנועת הנוער העובד והלומד לפרויקט רחב היקף, שנועד לתת מענה לבעיות שהוזכרו. כ-130 מדריכים בוגרים של הנוער העובד והלומד פעלו באילת ובקיבוץ איילות במשך 6 חודשים בקיום פעילות לפליטים מבוגרים וילדים. במסגרת הפעילות למבוגרים הוקמו 13 קבוצות ללימוד עברית בכלים חווייתיים, קבוצות לפיתוח מנהיגות והעצמה קהילתית, קבוצה להעצמה נשית, והועברה באופן סדיר פעילות חברתית חווייתית (במטרה לסייע לפיתוח קהילתיות וסולידאריות בין הפליטים לבין עצמם). הפעילות לילדים כללה בעיקר פעילות חברתית חינוכית אשר העניקה לילד יחס הולם, אנושי וחם לאחר המאורעות שחווה בשנים האחרונות. גם במפגש עם הילדים שולב לימוד בסיסי של עברית מדוברת.

הפעילות, אשר החלה בסוף יוני 2007, זכתה להצלחה אדירה בקרב הפליטים, ועל אף שעות העבודה הארוכות הגיעו רבים מהם לפעילות. אנו סבורים כי הצלחת הפרויקט נובעת מהעובדה, כי זו הפעילות החברתית המגבשת היחידה שהתקיימה עבורם באילת. המבצע הסתיים בהצלחה בתחילת שנת 2008.

 

Comments are closed.