ימי זיכרון ואירועים

עמים שונים מתאבלים במועדים שונים על אסונותיהם וזוכרים בדרכים שונות את הניספים. כל עם ודרכו שלו להנציח, לזכור, ללמוד. אנחנו רואים בהנצחת הקורבנות ובזיכרון התרבויות שנמחו מעל פני האדמה כמעשה שיש בו האפשרות לרפא במקצת את הפצעים. אין הכרה גדולה יותר בסבלו של האחר מההכרה ביום שואתו. אנחנו מזמינים את הציבור לזכור ולהזכיר את רציחות העמים השונות בימי הזיכרון שלהם.

Comments are closed.