מי הם הפליטים בישראל

 

החל משנת 2003 מתבצע רצח עם בדרפור שבמערב סודן. השלטון הסודני האסלאמי יחד עם מליציות הג'ינג'אוויד החלו להשמיד בצורה שיטתית את השבטים החיים שם. בשנים אלו נרצחו מעל 300 אלף בני אדם, וכשלושה מיליון אחרים ברחו וגורשו מבתיהם והפכו לפליטים. רבים מהם ברחו למצרים וללוב. מצב זכויות האדם במצרים ובלוב בכי רע, ועל חד כמה וכמה זכויותיהם של הפליטים. בשנת 2005 לאחר שכמה עשרות פליטים סודנים נורו למוות במהלך פיזור ברוטלי של הפגנה בקהיר החלו להגר הפליטים הסודנים לישראל, דרך סיני, חלקם ניצולי רצח העם בדרפור.

במשך זמן רב מדינת ישראל לא קבעה מדיניות ברורה ביחס למבקשי המקלט שהסתננו לשטחה. נקבעו רק מספר החלטות נקודתיות שלא פתרו את הבעיה ואף החמירו אותה. חוסר המעש של ממשלת ישראל בעקבות שיכון "המסתננים" בשכונות הדרום, פגעה פגיעה חמורה בתשתיות הרעועות בין כך של אזור זה בתל אביב. תושבי השכונות הללו, אשר הסבירו פנים בתחילת הדרך לאוכלוסיות החדשות שהגיעו לשכונותיהם, נאנקים מזה שנים תחת המשא העצום של בני -אדם מזי גורל, אשר גדש את חייהם והפך אותם לבלתי אפשריים. לפי נתוני רשות ההגירה, בישראל כיום 73,631 עובדים זרים חוקיים, 15,034 עובדים זרים לא חוקיים,  90,000 תיירים ללא היתר וללא אשרה וכן 47,137 "מסתננים" ששהו בישראל נכון ליום 30/9/2014.

ברור לכל כי אנו מצויים בדילמה סבוכה. מצדו האחד של המתח מצוי מספר רב של מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, פליטי רצח עם ופליטים שנשקפת סכנה לחייהם; מצדו האחר של המתח קיימת מחויבות להתייחס ברגישות לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית, הנכונה תמיד ויכולה לאפשר מקלט בטוח וקרקע לאומית לעם היהודי. זאת תוך התייחסות למיקומה הגיאוגרפי ולסוגיית מרקם אוכלוסייתה. אל לנו להתעלם מאף אחד מקוטבי המתח.

כבני העם היהודי אשר כנגדו נרקמה המזימה האפלה להשמדתו בצורה המאורגנת והשיטתית שננקטה מעולם, וכבני אנוש, החרדים למציאותו המוסרית של עולמנו, אנו רואים לעצמנו חובה לפעול ככל יכולתנו למען שלומם וחייהם של פליטים, ובמיוחד של אלה המגיעים לארצנו.

העם שלנו כבר נכווה בעבר באש הרצח והאדישות של העומדים מהצד. לא נוכל לקבל החלטות דומות כיום. לא נוכל לעמוד מהצד כשפליטים מתדפקים על דלתנו. עלינו לתת להם מענה. מדינת ישראל צריכה לנקוט במספר פעולות משולבות ביחס לבעיית הפליטים כפי שמפורט במסמכנו 'דיני נפשות':

1. אנו מברכים על בנייתה של הגדר בגבול בין ישראל למצרים ומצפים כי בקשות מקלט יוגשו בעתיד רק בתחנות גבול מסודרות.

2. אנו קוראים להקמת מערך קליטה ומיון של מבקשי המקלט השוהים בישראל לשם הבחנה בין פליטים הנשקפת סכנה לחייהם ומהגרי עבודה. מי שלא נשקפת סכנה לחייו יוחזר כלעומת שבא.

3. אנו קוראים לקביעת מכסה שנתית לקליטת פליטים והסדרת מעמד הפליט.

4. אנו קוראים להקמת מנגנון טיפול רפואי ונפשי בפליטים המוכרים בישראל, הסדרת חוקי העבודה, הכשרה מקצועית מתוך הנחה כי ניתן להשיבם לארצם עם תום הסכנה, וכינון יחס מיוחד לקטינים שאינם מלווים על ידי הוריהם.

רק יישום משולב של כל הפעולות המוצעות ייתן מענה מוסרי ומעשי כאחד לסוגיית מבקשי המקלט והפליטים בישראל ויאפשר לנו לעמוד במבחן שמציבה סוגיה זו לדמותה של החברה הישראלית ומדינת ישראל.

קראו הצעה למדיניות ישראל בנושא הפליטים